101 سگ خالدار

پچ که می‌فهمد یک موش توی خانه است، خودش را جای قهرمان محبوب تلویزیونی‌اش، صاعقه، می‌گذارد و پانزده توله‌سگ خالدار را راه می‌اندازد تا به‌اتفاق «دزد» ر

توضیحات

پچ که می‌فهمد یک موش توی خانه است، خودش را جای قهرمان محبوب تلویزیونی‌اش، صاعقه، می‌گذارد و پانزده توله‌سگ خالدار را راه می‌اندازد تا به‌اتفاق «دزد» را دستگیر کنند. این کتاب با متن بازیگوش و طراحی‌هایی که یادآور فیلم اصلی‌ ۱۰۱ سگ خالدار است، کوچک و بزرگ را سرگرم می‌کند.