یک اژدها توی کتاب هست

اوه! اینجا را ببین! یک بچه اژدهای ناز توی کتابت هست! فقط مراقب عطسه‌های آتشینش باش!

توضیحات

اوه! اینجا را ببین! یک بچه اژدهای ناز توی کتابت هست! فقط مراقب عطسه‌های آتشینش باش!