یخچال مَدی

سوفیا و مَدی دوستان صمیمی هم هستند و در یک محله زندگی می‌کنند، به یک مدرسه می‌روند و در یک پارک بازی می‌کنند. اما یخچال خانه‌ی سوفیا پُر از مواد غذایی

    سوفیا و مَدی دوستان صمیمی هم هستند و در یک محله زندگی می‌کنند، به یک مدرسه می‌روند و در یک پارک بازی می‌کنند. اما یخچال خانه‌ی سوفیا پُر از مواد غذایی مقوی است و یخچال خانه‌ی مَدی خالی است. سوفیا متوجه می‌شود که خانواده‌ی مَدی پول کافی برای پُر کردن یخچالشان ندارند و به مَدی قول می‌دهد که این موضوع را مثل یک راز پیش خودش نگه دارد. اما سوفیا دلش می‌خواهد به دوستش کمک کند و با تصمیم سختی روبه‌رو می‌شود: سر قولش بماند یا به پدر و مادرش درباره‌ی یخچال خالی مَدی بگوید.