گیسوکمند – ماجراجویی‌های هیجان‌انگیز – قسمت ۱

چه ماجراهای جدیدی منتظر راپونزل و دوستانش است؟ هر روز در سرزمین کرونا داستان جدیدی برای راپونزل، یوجین و کاساندرا در حال وقوع است و دو داستان هیجان‌ان

توضیحات

چه ماجراهای جدیدی منتظر راپونزل و دوستانش است؟ هر روز در سرزمین کرونا داستان جدیدی برای راپونزل، یوجین و کاساندرا در حال وقوع است و دو داستان هیجان‌انگیز در یک کتاب قطعاً شما را شگفت‌زده خواهد کرد!