گیسوکمند – قصه‌های راپونزل – قسمت ۳

پاسکال می‌خواهد در مراسم ضیافت شام شرکت کند! بنابراین وقتی که راپونزل می‌فهمد یکی از مهمانان ترس شدیدی از خزندگان دارد، سعی می‌کند او را به نوعی پنهان

توضیحات

پاسکال می‌خواهد در مراسم ضیافت شام شرکت کند! بنابراین وقتی که راپونزل می‌فهمد یکی از مهمانان ترس شدیدی از خزندگان دارد، سعی می‌کند او را به نوعی پنهان کند. در همین حین، یوجین در حال تدارک یک برنامه‌ی عاشقانه برای راپونزل است، اما همه‌چیز دقیقاً بر اساس نقشه پیش نمی‌رود!