گیسوکمند – روزی روزگاری – قسمت ۳

این آخرین قسمت از سری داستان‌های گیسو کمند است، اما یک خداحافظیِ ویژه و پُر از هیجان! این کتاب با موضوع هنر، خلاقیت و نبوغ شما را به چالش می‌کشد! راپو

توضیحات

این آخرین قسمت از سری داستان‌های گیسو کمند است، اما یک خداحافظیِ ویژه و پُر از هیجان! این کتاب با موضوع هنر، خلاقیت و نبوغ شما را به چالش می‌کشد! راپونزل درمی‌یابد که هنر نه تنها شبیهِ زندگی است، بلکه خودِ زندگی است؛ اما به روش خودش! در این میان، پاسکال و ماکسیموس هم هنرهای خودشان را به نمایش می‌گذارند!