گیسوکمند – روزی روزگاری – قسمت ۲

راپونزل، یوجین، کاساندرا و لانس به‌صورت مأمور مخفی به سیرکی در شهر می‌روند. آن‌ها متوجه می‌شوند که حیوانات مظلوم و بی‌دفاع در آنجا هیچ خوشحال نیستند!

توضیحات

راپونزل، یوجین، کاساندرا و لانس به‌صورت مأمور مخفی به سیرکی در شهر می‌روند. آن‌ها متوجه می‌شوند که حیوانات مظلوم و بی‌دفاع در آنجا هیچ خوشحال نیستند! بنابراین راپونزل و دوستانش به فکر نجات آن‌ها می‌افتند!