گیسوکمند – روزی روزگاری – قسمت ۱

یکی دیگر از سری داستان‌های گیسو کمند! به راپونزل، یوجین و دوستانشان بپیوندید تا یک ماجرای هیجان‌انگیز دیگر را تجربه کنید!

توضیحات

یکی دیگر از سری داستان‌های گیسو کمند! به راپونزل، یوجین و دوستانشان بپیوندید تا یک ماجرای هیجان‌انگیز دیگر را تجربه کنید!