گوپی‌های حبابی – هاپو و انگشتر

اگر یک روز خورشید به کره‌ی زمین نتابد و آسمان را روشن نکند آن وقت چه می‌شود؟ پادشاه خورشید هر روز صبح با نیروی انگشتر جادویی‌اش یعنی انگشتر خورشید، کا

توضیحات

اگر یک روز خورشید به کره‌ی زمین نتابد و آسمان را روشن نکند آن وقت چه می‌شود؟ پادشاه خورشید هر روز صبح با نیروی انگشتر جادویی‌اش یعنی انگشتر خورشید، کاری می‌کند که خورشید به آسمان بیاید و روز را روشن کند. از آن‌طرف جادوگر شب، اصلا روز را دوست ندارد و می‌خواهد با نقشه‌ای انگشتر خورشید را بدزدد. حالا باید دید جادوگر شب می‌تواند به هدفش برسد یا نه!