گوپی‌های حبابی – افسانه‌ی پاصورتی

روزی که دیما در حال رفتن به مدرسه است، سر راه گروه پیشاهنگ خرچنگ‌ها را می‌بیند که اردو زده‌اند. دیما با خوشحالی به مدرسه می‌رود و با هیجان برای دوستان

توضیحات

روزی که دیما در حال رفتن به مدرسه است، سر راه گروه پیشاهنگ خرچنگ‌ها را می‌بیند که اردو زده‌اند. دیما با خوشحالی به مدرسه می‌رود و با هیجان برای دوستانش تعریف می‌کند که امروز اردو زدن خرچنگ‌ها را دیده است. آقای معلم که صحبت‌های آن‌ها را شنیده، به بچه‌ها پیشنهاد می‌دهد که همگی با هم به جایی بروند و اردو بزنند اما آنجا اتفاقی رخ می‌دهد…