گل‌های پیاده‌رو

در این کتاب تصویری بدون متن، دختر کوچکی با پدرش از درون شهر می‌گذرد و همان‌طور که پدرش حسابی سرش شلوغ و ذهنش درگیر است و به او توجهی ندارد، دختر کوچول

توضیحات

در این کتاب تصویری بدون متن، دختر کوچکی با پدرش از درون شهر می‌گذرد و همان‌طور که پدرش حسابی سرش شلوغ و ذهنش درگیر است و به او توجهی ندارد، دختر کوچولو گل‌های وحشی را از گوشه و کنار شهر جمع می‌کند. هر گلی که او می‌چیند به یک هدیه تبدیل می‌شود و چه مورد توجه قرار بگیرد و چه نه، هم کسی که هدیه را می‌دهد و هم گیرنده‌ی هدیه از این اتفاق تأثیر می‌پذیرند و حالشان دگرگون می‌شود. جون‌آرنو لاسن، شاعر برنده‌ی جایزه، این داستان زیبا را خلق کرده و سیدنی اسمیت با تصویرگری زیبایش به آن جان بخشیده است. کتاب گل‌های پیاده‌رو اهمیت چیزهای کوچک، آدم‌های کوچک و کارهای کوچک را به زیبایی نمایان می‌کند.