گشت پنجه‌ای – هاپ، هاپ، بالاوبالاتر

در خلیج ماجراجویی، روز مسابقه‌ی بالون‌سواری شهردار رسیده است و او حسابی نگران است. گشت پنجه‌ای به کمک او می‌شتابند تا شهردار شهرشان مسابقه را برنده شو

توضیحات

در خلیج ماجراجویی، روز مسابقه‌ی بالون‌سواری شهردار رسیده است و او حسابی نگران است. گشت پنجه‌ای به کمک او می‌شتابند تا شهردار شهرشان مسابقه را برنده شود! به رایدر و هاپوها بپیوندید تا یک بالون‌سواری پرماجرا و هیجان‌انگیز را تجربه کنید!