گشت پنجه‌ای – تیم یخی

جِیک، دوست هاپوها و رایدر در سرزمین یخی توی دردسر می‌افتد! گشت پنجه‌ای باید برای نجات او بشتابد! آیا هاپوها می‌توانند به موقع برسند و جِیک و دوست جدید

توضیحات

جِیک، دوست هاپوها و رایدر در سرزمین یخی توی دردسر می‌افتد! گشت پنجه‌ای باید برای نجات او بشتابد! آیا هاپوها می‌توانند به موقع برسند و جِیک و دوست جدیدش اِوِرِست را از روی پلِ در حال سقوط نجات دهند؟