گردش در طبیعت

در یک صبح خنک و آرام، یک پدر و فرزندش از خواب بیدار می‌شوند. امروز قرار است به گردش بروند. این تیم دو نفره را در کوهستان‌ها دنبال کنید که شاهد جادوی

توضیحات

در یک صبح خنک و آرام، یک پدر و فرزندش از خواب بیدار می‌شوند. امروز قرار است به گردش بروند. این تیم دو نفره را در کوهستان‌ها دنبال کنید که شاهد جادوی حیات وحش می‌شوند و از چالش‌ها عبور می‌کنند و نقش کوچکی در بقای جنگل ایفا می‌کنند. زمانی که به خانه بازمی‌گردند، حس بهتری دارند و در حالی که خاطره‌ی گردششان را در تاریخچه‌ی خانواده‌شان به ثبت می‌رسانند، بیش از هر زمانی به یکدیگر حس نزدیکی پیدا می‌کنند.