کیت، دختری که باد را رام کرد

بر نوک قله‌ی یک تپه‌ی شیب‌دار باد تندی می‌وزد و همه چیز را می‌اندازد و واژگون می‌کند و زندگی را برای مردی که آنجا زندگی می‌کند دشوار می‌سازد. خوشبختان

توضیحات

بر نوک قله‌ی یک تپه‌ی شیب‌دار باد تندی می‌وزد و همه چیز را می‌اندازد و واژگون می‌کند و زندگی را برای مردی که آنجا زندگی می‌کند دشوار می‌سازد. خوشبختانه، کیت فکری به ذهنش می‌رسد که باد را رام کند. او با یک فرغان قدیمی پر از نهال، از تپه‌ی شیب‌دار بالا می‌رود تا به زندگی آن مرد قدری سرسبزی اضافه کند و از خانه‌ی او در برابر باد خروشان حفاظت کند. کاری از نویسنده‌ی برنده‌ی جایزه، لیز گارتون اسکانلن و تصویرگر خلاق، لی وایت، این کتاب یک قصه‌ی ساده و دلنشین و آهنگین است درباره‌ی نقش مهم درختان در زندگی ما و توجه و مراقبت از دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم.