کوکو – آزمایشگاه ایده

علوم، تکنولوژی، مهندسی، هنر و ریاضی را با پروژه‌های جذاب الهام‌گرفته از داستان کوکو بیاموزید.
با جعبه‌ی غلات صبحانه یک گیتار مانند گیتار میگِل بسازید،

توضیحات

علوم، تکنولوژی، مهندسی، هنر و ریاضی را با پروژه‌های جذاب الهام‌گرفته از داستان کوکو بیاموزید.
با جعبه‌ی غلات صبحانه یک گیتار مانند گیتار میگِل بسازید، یک اَلبِریهه‌ی متحرک درست کنید، تماشا کنید که چگونه به کمک علم شیمی «استخوان‌ها» ناپدید می‌شوند و بسیاری چیزهای دیگر بیاموزید!