کوچولوی کنجکاو – حس لامسه را دوست دارد

کوچولو عاشق ژاکت گرم و نرمش است. پوست او چطور کمکش می‌کند که گرمی و نرمی ژاکتش را حس کند؟ بیایید با هم علم مربوط به حس لامسه‌مان را کشف کنیم!

توضیحات

کوچولو عاشق ژاکت گرم و نرمش است. پوست او چطور کمکش می‌کند که گرمی و نرمی ژاکتش را حس کند؟ بیایید با هم علم مربوط به حس لامسه‌مان را کشف کنیم!