کوچولوی کنجکاو – حس شنوایی را دوست دارد

کوچولو عاشق موسیقی است. صدا چیست و گوش‌های کوچولو چطور به او کمک می‌کنند تا موسیقی را بشنود؟ بیایید با هم علم مربوط به حس شنوایی‌مان را کشف کنیم!

توضیحات

کوچولو عاشق موسیقی است. صدا چیست و گوش‌های کوچولو چطور به او کمک می‌کنند تا موسیقی را بشنود؟ بیایید با هم علم مربوط به حس شنوایی‌مان را کشف کنیم!