کسی نیست پشت من رو بخارونه؟

کتابی بی‌اندازه بانمک و خنده‌دار در مورد خودآگاهی و کمک به دیگران، از نویسنده‌ و تصویرگر پرفروش نیویورک‌تامیز، جوری جان و لیز کلیمو.
فیل غرغرو پشتش می

توضیحات

کتابی بی‌اندازه بانمک و خنده‌دار در مورد خودآگاهی و کمک به دیگران، از نویسنده‌ و تصویرگر پرفروش نیویورک‌تامیز، جوری جان و لیز کلیمو.
فیل غرغرو پشتش می‌خارد… خیلی هم شدید می‌خارد… و خودش نمی‌تواند آن را بخاراند! در حالی که او هیچ سختش نیست از دیگران کمک بخواهد، هیچ‌کس پیدا نمی‌شود که پشت او را بخاراند! لاکپشت زیادی تنبل است، حلزون زیادی لیز است، و تمساح… خب، فیل مطمئن نیست که کمک او را می‌خواهد یا نه. آیای فیل قصه‌ی ما باید همه کار را خودش بکند؟
طنز منحصربه‌فرد جوری جان با حیوانات معصوم و نازی که لیز کلیمو تصویرگری کرده است، مجموعه‌ای دوست‌داشتنی خلق کرده است که بچه‌ها و پدر و مادرها را غرق خنده خواهد کرد.