کارآگاه مک‌کین، محموله را نجات بده! – شهر لگو

کتاب خواندن در شهر لگو هرگز خسته‌کننده نیست، به‌خصوص وقتی که با کارآگاه مک‌کین به اوج آسمان پرواز می‌کنید! کارآگاه مک‌کین همیشه آماده‌ی اجرای عدالت اس

توضیحات

کتاب خواندن در شهر لگو هرگز خسته‌کننده نیست، به‌خصوص وقتی که با کارآگاه مک‌کین به اوج آسمان پرواز می‌کنید! کارآگاه مک‌کین همیشه آماده‌ی اجرای عدالت است. بنابراین، وقتی که قرار است محموله‌ی مهمی به دست شهردار برسد، این وظیفه‌ی کارآگاه مک‌کین است تا آن را سوار بر هواپیما کند و صحیح و سالم به دست آقای شهردار برساند. اما تبهکار بدنام شهر، رکس فری، بیکار ننشسته است…