کارآگاه مَک‌کِین، دزد را بگیر! – شهر لگو

کتاب خواندن در شهر لگو همیشه هیجان‌انگیز است! زمانی که باهوش‌ترین دزدهای شهر لگو تصمیم می‌گیرند تا به موزه دستبرد بزنند و الماس آبی قیمتی را سرقت کنند

توضیحات

کتاب خواندن در شهر لگو همیشه هیجان‌انگیز است! زمانی که باهوش‌ترین دزدهای شهر لگو تصمیم می‌گیرند تا به موزه دستبرد بزنند و الماس آبی قیمتی را سرقت کنند، این وظیفه‌ی کارآگاه مک‌کین و نیروی ویژه است که آرامش را به شهر برگردانند…