چه حسی دارم؟ – یک راهنمای کوچک درباره‌ی احساساتم

این کتاب که به زیبایی به تصویر کشیده شده، یک معرفی ساده و لطیف از احساسات مختلف است. همچنین به کودکان شما کمک می‌کند تا احساساتشان را بروز دهند و بفهم

توضیحات

این کتاب که به زیبایی به تصویر کشیده شده، یک معرفی ساده و لطیف از احساسات مختلف است. همچنین به کودکان شما کمک می‌کند تا احساساتشان را بروز دهند و بفهمند وقتی ناراحت یا شادند، بدنشان دچار چه تغییراتی می‌شود.
شخصیت‌های بامزه‌ای مثل ستاره برای حس غرور و شعله برای حس خشم، نشانگر احساساتی‌اند که کودکان کوچک تابه‌حال تجربه کرده‌اند و شاید هنوز فقط نمی‌توانند آن را بیان کنند. به آن‌ها کمک کنید تا ماهیت این احساسات را درک کنند و بدانند که همه گاهی اوقات آن‌ها را تجربه می‌کنند.