پری کوچک دریایی – یک آهنگ خاص

تولدِ پادشاه تریتن نزدیک است و پری‌های دریایی مشغولِ تمرین برای نواختنِ آهنگی زیبا در روز جشن هستند. کورال به تازگی وارد گروه ارکستر شده و هنوز نواختن

توضیحات

تولدِ پادشاه تریتن نزدیک است و پری‌های دریایی مشغولِ تمرین برای نواختنِ آهنگی زیبا در روز جشن هستند. کورال به تازگی وارد گروه ارکستر شده و هنوز نواختنِ سنج‌ را به خوبی بلد نیست. سنج‌ها را جورِ بدی به هم می کوبد و گاهی تمرکز نوازنده‌ها از صدای نابهنجارِ سنج‌ها به هم می‌ریزد. بالاخره سباستین، رهبرِ ارکستر، از دستِ کورال عصبی می‌شود و تمرین را قطع می‌کند. آریل، دختر پادشاه، قرار است روزِ جشن آواز بخواند. او به کورال (که حالا ناامید شده و سنج‌ها را روی زمین رها کرده است) کمک می‌کند که توانایی‌های اصلی‌اش را ببیند.
نترسیدن، کشفِ وسایلِ قدیمی از کفِ کشتی‌های غرق شده، به سطحِ آب رفتن و آواز خواندن، کارهایی است که کورال در کنارِ آریل، جرأتِ انجامشان را پیدا می‌کند.