پری دانشمند

کتاب پری دانشمند یک قهرمان دوست‌داشتنی و مصمم را معرفی می‌کند که درباره‌ی دنیا می‌آموزد و از کنجکاوی و تحقیقات علمی لذت می‌برد.

جادو یا علم؟
با وجود

توضیحات

کتاب پری دانشمند یک قهرمان دوست‌داشتنی و مصمم را معرفی می‌کند که درباره‌ی دنیا می‌آموزد و از کنجکاوی و تحقیقات علمی لذت می‌برد.

جادو یا علم؟
با وجود اینکه تمام دوستان پَریِ استر در پیکس‌ویل به جادو اعتقاد دارند، او علم را انتخاب می‌کند.