پرنده‌های بی‌اعصاب – قاعده‌ی بازی – قسمت ۱

فصل تازه‌ای از کتاب‌های مصوّر «پرنده‌های بی‌اعصاب» از راه رسیده است! این مجموعه‌ی جدید، با طراحی و قصه‌هایی از بهترین قصه‌پردازان امروز، رضایت خوانندگ

توضیحات

فصل تازه‌ای از کتاب‌های مصوّر «پرنده‌های بی‌اعصاب» از راه رسیده است! این مجموعه‌ی جدید، با طراحی و قصه‌هایی از بهترین قصه‌پردازان امروز، رضایت خوانندگان از تمام سنین را که دوستدار اَپِ پرنده‌های بی‌اعصاب یا کتاب‌های مصوّر آن‌ها بوده‌اند، تضمین می‌کند!