پدرم بهترین زمین بازی دنیاست

پدرت چقدر شوخ و شنگ است؟ این کتاب سرزنده پر است از طراحی‌های رنگ‌وارنگ و مهیّج و بامزه در ستایش پدرها که بچه‌ها و پدرانشان هیچ‌وقت از خواندنش خسته نمی

توضیحات

پدرت چقدر شوخ و شنگ است؟ این کتاب سرزنده پر است از طراحی‌های رنگ‌وارنگ و مهیّج و بامزه در ستایش پدرها که بچه‌ها و پدرانشان هیچ‌وقت از خواندنش خسته نمی‌شوند.