پاندا کونگ‌فوکار – قسمت 4

یک سرقت بزرگ اتفاق افتاده و کسی قصد دارد گروه پنجِ آتشین را از هم بپاشد. همه‌ی نگاه‌ها به سوی یک نفر است: ببری! آیا او واقعاً یک خائن است؟ با پو و دوس

توضیحات

یک سرقت بزرگ اتفاق افتاده و کسی قصد دارد گروه پنجِ آتشین را از هم بپاشد. همه‌ی نگاه‌ها به سوی یک نفر است: ببری! آیا او واقعاً یک خائن است؟ با پو و دوستانش در این قصه همراه شوید…