پاندا کونگ‌فوکار – قسمت ۲

به دنبال قسمتِ قبلی، شرورهایی که پشت پرده‌ی گازهای خواب‌آور بودند، لو می‌روند. آیا پو و گروه پنجِ آتشین می‌توانند قبل از اینکه خوابشان ببرد، از خودشان

توضیحات

به دنبال قسمتِ قبلی، شرورهایی که پشت پرده‌ی گازهای خواب‌آور بودند، لو می‌روند. آیا پو و گروه پنجِ آتشین می‌توانند قبل از اینکه خوابشان ببرد، از خودشان دفاع کنند؟ در داستان بعدی، پو در روز مرخصی‌اش با مشکلات زیادی مواجه می‌شود که…