نه! نمی‌خوام بخوابم

امشب مارکو نمی‌خواهد بخوابد؛ می‌خواهد باز هم برایش قصه بگویند، یک بار دیگر بغلش کنند، می‌گوید تشنه است و آب می‌خواهد، از گرگ می‌ترسد و می‌خواهد چراغ ر

توضیحات

امشب مارکو نمی‌خواهد بخوابد؛ می‌خواهد باز هم برایش قصه بگویند، یک بار دیگر بغلش کنند، می‌گوید تشنه است و آب می‌خواهد، از گرگ می‌ترسد و می‌خواهد چراغ را روشن بگذارند و…
برای کوچولوها به رختخواب رفتن می‌تواند به آسانی تبدیل به یک مشکل شود. اما وقتی مامان و بابا جدی می‌شوند، راه‌هایی پیدا می‌کنند که بچه را بخوابانند.
مجموعه‌ای از قصه‌های الهام گرفته از زندگی واقعی که کوچولوها را سرگرم می‌کند و شاید بتواند ترغیبشان کند کمتر نه بگویند!