نه! دکتر نمی‌رم

تسا چند روزی است که خیلی سرفه می‌کند و مامان او را می‌برد دکتر. اما به محض اینکه به مطب دکتر می‌رسند، دختر کوچولو شروع می‌کند به جیغ زدن و گریه کردن.

توضیحات

تسا چند روزی است که خیلی سرفه می‌کند و مامان او را می‌برد دکتر. اما به محض اینکه به مطب دکتر می‌رسند، دختر کوچولو شروع می‌کند به جیغ زدن و گریه کردن.
برای او دکتر رفتن معمولاً با اشک و جیغ همراه است. اما وقتی عروسک مورد علاقه‌اش را با خود می‌برند و دکتر او را بهتر می‌کند، همه‌چیز روبه‌راه می‌شود.
مجموعه‌ای از قصه‌هایی که از زندگی واقعی الهام می‌گیرد و برای کوچولوها سرگرم‌کننده است و شاید بتواند آن‌ها را ترغیب کند که کمتر نه بگویند!