نه! دستشویی نمی‌رم

تئو سال دیگر به مهدکودک می‌رود و دیگر وقتش رسیده که پوشک را کنار بگذارد، اما قبول نمی‌کند دستشویی برود!
گاهی اوقات برای بچه سخت است که دیگر پوشک نداش

توضیحات

تئو سال دیگر به مهدکودک می‌رود و دیگر وقتش رسیده که پوشک را کنار بگذارد، اما قبول نمی‌کند دستشویی برود!
گاهی اوقات برای بچه سخت است که دیگر پوشک نداشته باشد، اما همیشه می‌تواند روی بابا و مامان حساب کند که در این چالش کمکش کنند!
مجموعه‌ای از قصه‌های الهام گرفته از زندگی واقعی که کوچولوها را سرگرم می‌کند و شاید بتواند ترغیبشان کند کمتر نه بگویند!