نمایشِ کمکی‌ها!

انگار ابرقهرمان‌ها، ابرقهرمان‌های کمکی را یک‌کمی دست‌کم می‌گیرند. به نظر آن‌ها، کمکی‌ها هنوز آن‌قدرها آماده‌ی نبردهای سنگین نیستند. اما چه اتفاقی می‌ا

توضیحات

انگار ابرقهرمان‌ها، ابرقهرمان‌های کمکی را یک‌کمی دست‌کم می‌گیرند. به نظر آن‌ها، کمکی‌ها هنوز آن‌قدرها آماده‌ی نبردهای سنگین نیستند. اما چه اتفاقی می‌افتد اگر همه‌ی ابرقهرمان‌ها گیر بیفتند؟ آیا کمکی‌ها باز هم باید در خانه بمانند و هیچ‌کاری نکنند؟