نشانه‌ها را دنبال کن

دل ریدلر برای طرح کردن معماهایش تنگ شده. دوباره برگه‌های معمایش را بر سر شهر می‌ریزد و بتمن کسی است که آن‌ها را دنبال می‌کند. سوپرمن را نجات می‌دهد و

توضیحات

دل ریدلر برای طرح کردن معماهایش تنگ شده. دوباره برگه‌های معمایش را بر سر شهر می‌ریزد و بتمن کسی است که آن‌ها را دنبال می‌کند. سوپرمن را نجات می‌دهد و به نقشه‌ی شرورها پی می‌برد. اما خود ریدلر کجاست؟