میکی موس – سفر خروشان

یک روز گرم تابستانی میکی، مینی و پلوتو به جنگل می‌روند تا در رودخانه‌ی خروشان قایق‌سواری کنند. دوستان قایق بادی را باد می‌کنند و به دل رودخانه می‌زنند

توضیحات

یک روز گرم تابستانی میکی، مینی و پلوتو به جنگل می‌روند تا در رودخانه‌ی خروشان قایق‌سواری کنند. دوستان قایق بادی را باد می‌کنند و به دل رودخانه می‌زنند امّا در مسیر با توله‌خرسی روبه‌رو کی‌شوند که روی یک صخره‌ی کوچک گیر افتاده است…