میکی موس – سرآشپز میکی

میکی می‌خواهد برای مینی شام بپزد امّا مشکل اینجاست که نمی‌داند چه غذایی باید بپزد. میکی تصمیم می‌گیرد به گوفی و دونالد زنگ بزند تا بهش کمک کنند. رفقا

توضیحات

میکی می‌خواهد برای مینی شام بپزد امّا مشکل اینجاست که نمی‌داند چه غذایی باید بپزد. میکی تصمیم می‌گیرد به گوفی و دونالد زنگ بزند تا بهش کمک کنند. رفقا درخواست او را بی‌جواب نمی‌گذارند و به خانه‌اش می‌روند…