میکی موس – رفتن به موج‌سواری

رفتن به موج‌سواری: میکی و دوستانش در یک روز زیبای آفتابی برای موج‌سواری به دریا می‌روند. آن‌ها پس از کلی تمرین در ساحل بالاخره وارد دریا می‌شوند. امّا

توضیحات

رفتن به موج‌سواری: میکی و دوستانش در یک روز زیبای آفتابی برای موج‌سواری به دریا می‌روند. آن‌ها پس از کلی تمرین در ساحل بالاخره وارد دریا می‌شوند. امّا موج‌سواریِ واقعی سخت‌تر از آن چیزی است که انتظارش را داشتند…