موتسارت کوچولو

می‌دانستید موتسارت در کودکی‌اش چه‌جور بچه‌ای بوده؟ نمی‌دانستید؟ واقعاً!؟ خب، این کتاب را که بخوانید می‌فهمید موتسارت کوچولو از همان بچگی توی همه‌چیز د

توضیحات

می‌دانستید موتسارت در کودکی‌اش چه‌جور بچه‌ای بوده؟ نمی‌دانستید؟ واقعاً!؟ خب، این کتاب را که بخوانید می‌فهمید موتسارت کوچولو از همان بچگی توی همه‌چیز دنبال موسیقی می‌گشته، حتی توی جیغ و ویغ‌های خواهرش نانِرل و پی‌پیِ‌های سگش! یا اینکه مثلاً با قورباغه‌ها ارکستر سمفونیک تشکیل می‌داده!