مهربانی قوی‌ترمان می‌کند

فرقی نمی‌کند که اسباب‌بازی‌هایمان را به همدیگر قرض بدهیم، یا به یک حیوان کمک کنیم؛ با هر کاری که از سر مهربانی انجام می‌دهیم ــ بزرگ و کوچک بودنش فرقی

توضیحات

فرقی نمی‌کند که اسباب‌بازی‌هایمان را به همدیگر قرض بدهیم، یا به یک حیوان کمک کنیم؛ با هر کاری که از سر مهربانی انجام می‌دهیم ــ بزرگ و کوچک بودنش فرقی نمی‌کند ــ اجتماع خودمان را قوی‌تر از قبل می‌کنیم!