من و واحدهای اندازه‌گیری

یک خط‌کش و یک ترازو و چند پیمانه‌ی اندازه‌گیری بردارید! تصاویر جذاب این کتاب به شما کمک می کند تا با همین ابزارهای ساده طول و وزن و حجم اشیای پیرامونت

توضیحات

یک خط‌کش و یک ترازو و چند پیمانه‌ی اندازه‌گیری بردارید! تصاویر جذاب این کتاب به شما کمک می کند تا با همین ابزارهای ساده طول و وزن و حجم اشیای پیرامونتان را اندازه بگیرید. «من و واحدهای اندازه‌گیری» کتابی است که می‌توانید با آن به پرسش‌هایی نظیر چقدر، چه تعداد، به چه اندازه پاسخ دهید. چه خواسته باشید قدتان را اندازه بگیرید، چه بخواهید مقدار مواد لازم برای پختن یک کیک خوشمزه را بسنجید.