من و آسمان

در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ بورلی باس که هنوز دختر کوچکی بود، به پدر و مادرش گفت که می‌خواهد خلبان شود. پدر و مادر بورلی به او گفتند که دخترها نمی‌توانند خلب

توضیحات

در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ بورلی باس که هنوز دختر کوچکی بود، به پدر و مادرش گفت که می‌خواهد خلبان شود. پدر و مادر بورلی به او گفتند که دخترها نمی‌توانند خلبان شوند، با این حال او را تشویق کردند و به فرودگاهی که آن نزدیکی بود بردند تا بلند شدن و فرود آمدن هواپیماها را تماشا کند. امّا بورلی آدمی نبود که از رویاهایش چشم بپوشد…