من مهربانم

«من مهربانم» داستان دختر کوچولویی است که همه‌جا دور و برش مهربانی می‌بیند. وقتی برای فعالیت‌های اجتماعی داوطلب می‌شود، مادرش با او مهربان است. همسایه‌

توضیحات

«من مهربانم» داستان دختر کوچولویی است که همه‌جا دور و برش مهربانی می‌بیند. وقتی برای فعالیت‌های اجتماعی داوطلب می‌شود، مادرش با او مهربان است. همسایه‌اش مهربان است وقتی از توی باغش به او توت‌فرنگی می‌دهد. حتی گروه اردوی طبیعتش هم مهربانند وقتی مراقب زمینند و آن را تمیز می‌کنند. دختر کوچولو متوجه می‌شود که او هم قدرت مهربانی را دارد و اینکه حتی کارهای کوچک می‌توانند تاثیرات بزرگ داشته باشند.