من باهوشم

پسر کوچولوی قصه‌ی «من باهوشم» حسابی نگران می‌شود وقتی معلمش اعلام می‌کند که چند هفته‌ی بعد یک نمایشگاه علوم دارند. او علوم دوست ندارد. علوم سخت است! و

توضیحات

پسر کوچولوی قصه‌ی «من باهوشم» حسابی نگران می‌شود وقتی معلمش اعلام می‌کند که چند هفته‌ی بعد یک نمایشگاه علوم دارند. او علوم دوست ندارد. علوم سخت است! ولی وقتی مامانش به او می‌گوید که توی زندگی‌ روزمره‌اش دنبال علوم بگردد، پسرک می‌فهمد که باید چه پروژه‌ای را انتخاب کند. با تحقیق و کمک خواستن از دوستانش و تسلیم نشدن، یاد می‌گیرد که علوم می‌تواند کلی سرگرم‌کننده باشد. او باهوش است!