من احساس غرور می‌کنم – چرا امروز احساس غرور می‌کنم؟

شخصیت ستاره که همان غرور است، اینجاست تا به کودکان شما بیاموزد که چطور این حس نیرومند را بشناسند و احساساتشان را تشخیص بدهند.
این کتاب دوست‌داشتنی تو

توضیحات

شخصیت ستاره که همان غرور است، اینجاست تا به کودکان شما بیاموزد که چطور این حس نیرومند را بشناسند و احساساتشان را تشخیص بدهند.
این کتاب دوست‌داشتنی توضیح می‌دهد که چه چیزهایی باعث می‌شود ما حس غرور پیدا کنیم؛ چیزهایی مثل تمام کردن یک نقاشی فوق‌العاده. این کتاب کودکان را تشویق می‌کند تا از دستاوردهایشان لذت ببرند و نسبت به استعدادهای خود اطمینان داشته باشند.