من احساس خوشحالی می‌کنم – چرا امروز احساس خوشحالی می‌کنم؟

شخصیت آفتاب که همان شادی است، اینجاست تا به کودکان شما بیاموزد که چطور این حس نیرومند را بشناسند و احساساتشان را تشخیص بدهند.
شادی به کودکان یاد می‌د

توضیحات

شخصیت آفتاب که همان شادی است، اینجاست تا به کودکان شما بیاموزد که چطور این حس نیرومند را بشناسند و احساساتشان را تشخیص بدهند.
شادی به کودکان یاد می‌دهد که این حس گاهی بسیار پرسروصداست و گاهی هم ساکت، مثل یک بغلِ آرام.
این کتاب به کودکان می‌گوید که حتی اگر همین حالا احساس خوشحالی نمی‌کنند، این حس خوب باز هم به سراغشان خواهد آمد. همچنین با جملاتی ساده و مناسب کودکان توضیح می‌دهد در مغز ما چه اتفاقی می‌افتد و نشان می‌دهد که خوشحال بودن، بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ مثلاً باعث می‌شود لبخند بزنیم یا بخندیم.