مسابقه دور دنیا

سوپرمن و فلش می‌خواهند بدانند کدامشان تندتر می‌دود. پس تصمیم می‌گیرند که با هم مسابقه بدهند. آن هم مسابقه‌ای دور دنیا! پس با کمک دوستانشان مسابقه‌ای ر

توضیحات

سوپرمن و فلش می‌خواهند بدانند کدامشان تندتر می‌دود. پس تصمیم می‌گیرند که با هم مسابقه بدهند. آن هم مسابقه‌ای دور دنیا! پس با کمک دوستانشان مسابقه‌ای را ترتیب می‌دهند. ولی آیا بی‌دردسر به خط پایان می‌رسند؟ وقتی ابرقهرمان‌ها با هم رقابت می‌کنند، ابرشرورها کجایند و چه می‌کنند؟