مامانم بهترین سیرک دنیاست

این کتاب سرزنده، با داستان شاد و تصاویر رنگ‌وارنگش در ستایش مادران و کارهایی که هر روز می‌کنند، اثری است باب طبع مامان‌ها و بچه‌هایشان، که می‌توان آن

توضیحات

این کتاب سرزنده، با داستان شاد و تصاویر رنگ‌وارنگش در ستایش مادران و کارهایی که هر روز می‌کنند، اثری است باب طبع مامان‌ها و بچه‌هایشان، که می‌توان آن را در روز مادر یا هر روز دیگر سال خواند و هیچ‌وقت هم کسی از خواندنش خسته نمی‌شود.