ماجرای بتمن و لاکپشت‌های نینجا – قسمت ۱- چهره‌ی دو دنیا

مجرمان که از زندان آرکهام فرار می‌کنند، بتمن به دنبالشان می‌افتد تا آن‌ها را دوباره دستگیر کند. اما چه می‌شود اگر بفهمد که آن‌ها همگی گاتهام را ترک کر

توضیحات

مجرمان که از زندان آرکهام فرار می‌کنند، بتمن به دنبالشان می‌افتد تا آن‌ها را دوباره دستگیر کند. اما چه می‌شود اگر بفهمد که آن‌ها همگی گاتهام را ترک کرده… و وارد نیویورکِ لاکپشت‌های نوجوان نینجا شده‌اند؟