لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته‌ی نوجوان – هشدار قرمز!

در این داستان لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته‌ی نوجوان با یک رُبات فراری مبارزه می‌کنند! این کتاب تصویری تمام‌رنگی طرفداران کوچولوی لاک‌پشت‌های نینجا را

توضیحات

در این داستان لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته‌ی نوجوان با یک رُبات فراری مبارزه می‌کنند! این کتاب تصویری تمام‌رنگی طرفداران کوچولوی لاک‌پشت‌های نینجا را به هیجان می‌آورد!