لاکپشت‌های نینجا – لاکپشت‌های نوجوان نینجا برمی‌خیزند

با «لاکپشت‌های نوجوان نینجا برمی‌خیزند»عصر تازه‌ای از جنونِ جهش‌یافته آغاز می‌شود! این جلدِ صفرِ ویژه، نخستین رویارویی شما با ماجراهای این موجودات سبز

توضیحات

با «لاکپشت‌های نوجوان نینجا برمی‌خیزند»عصر تازه‌ای از جنونِ جهش‌یافته آغاز می‌شود! این جلدِ صفرِ ویژه، نخستین رویارویی شما با ماجراهای این موجودات سبزرنگ است! آیا آن‌ها می‌توانند این جهان تازه را رام کنند، یا این جهان تازه آن‌ها را رامِ خود می‌کند؟!