لاکپشت‌های نوجوان نینجا – تیم دو نفره

آدم بدهای داستان که شروع می‌کنند به تکثیر شدن، لاکپشت‌های نوجوان نینجا هم مجبور می‌شوند به دو دسته تقسیم شوند. یعنی دو دسته بهتر از یکی عمل می‌کند؟ ای

توضیحات

آدم بدهای داستان که شروع می‌کنند به تکثیر شدن، لاکپشت‌های نوجوان نینجا هم مجبور می‌شوند به دو دسته تقسیم شوند. یعنی دو دسته بهتر از یکی عمل می‌کند؟ این کتاب پر از هیجان حسابی به بچه‌های ۷ تا ۹ ساله می‌چسبد و از آن لذت می‌برند.